Sản phẩm

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm 4D Doppler màu

Hãng sản xuất: Medisono

Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm 4D Doppler màu

Hãng sản xuất: Medisono

Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

MÁY XÉT NGHIỆM VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI (HP)                     Model: PPUBT-02                                              Xuất xứ: Đức

Máy siêu âm sách tay 2D màu                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất Xứ : Mỹ

Hệ thống nội soi                                           Hãng Sản Xuất: FUJIFILM                      Xuất xứ : Nhật Bản

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Hệ thống nội soi                                            Hãng sản xuất: FUJIFILM                           Xuất xứ : NhậtBản

Máy theo dõi bệnh nhân                        Hãng sản xuất: Mediblu                                Xuất xứ :Mỹ

Máy soi cổ tử cung                                       Hãng sản xuất: Mediblu                                Xuất xứ: Mỹ

Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ

Máy Doppler tim thai cầm tay                      Hãng sản xuất: Mediblu                           Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi sản khoa                             Hãngsản xuất: Mediblu                          Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                         Hãng sản xuất: Mediblu                             Xuất xứ : Mỹ

Hệ thống nội soi                                            Hãng Sản xuất: FUJIFILM                     Xuất xứ : Nhật Bản

Máy theo dõi bệnh nhân                         Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ

Hệ thống nội soi                                           Hãng sản xuất: FUJIFLIM                       Xuất xứ: Nhật Bản

Máy siêu âm 4D Doppler màu

Hãng sản xuất: Medisono

Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                          Hãng sản xuất: Mediblu                           Xuất xứ :Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                         Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ

MÁY XÉT NGHIỆM VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI (HP)                     Model: PPUBT-02                                              Xuất xứ: Đức

Hệ thống nội soi                                           Hãng Sản Xuất: FUJIFILM                      Xuất xứ : Nhật Bản

Hệ thống nội soi                                            Hãng sản xuất: FUJIFILM                           Xuất xứ : NhậtBản

Hệ thống nội soi                                            Hãng Sản xuất: FUJIFILM                     Xuất xứ : Nhật Bản

Hệ thống nội soi                                           Hãng sản xuất: FUJIFLIM                       Xuất xứ: Nhật Bản

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm 4D Doppler màu

Hãng sản xuất: Medisono

Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm 4D Doppler màu

Hãng sản xuất: Medisono

Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm sách tay 2D màu                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất Xứ : Mỹ

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm 4D Doppler màu

Hãng sản xuất: Medisono

Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                        Hãng sản xuất: Mediblu                                Xuất xứ :Mỹ

Máy soi cổ tử cung                                       Hãng sản xuất: Mediblu                                Xuất xứ: Mỹ

Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ

Máy Doppler tim thai cầm tay                      Hãng sản xuất: Mediblu                           Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi sản khoa                             Hãngsản xuất: Mediblu                          Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                         Hãng sản xuất: Mediblu                             Xuất xứ : Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                         Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                          Hãng sản xuất: Mediblu                           Xuất xứ :Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                         Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ