Sản phẩm

Máy siêu âm sách tay 2D màu                     Hãng sản xuất: Medisono                           Xuất Xứ : Mỹ

Hệ thống nội soi                                           Hãng Sản Xuất: FUJIFILM                           Xuất xứ : Nhật Bản

Máy siêu âm sách tay                                         Hãng sản xuất: Medisono                             Xuất xứ: Mỹ

Hệ thống nội soi                                                Hãng sản xuất: FUJIFILM                               Xuất xứ : NhậtBản

Máy theo dõi bệnh nhân                                   Hãng sản xuất: Mediblu                              Xuất xứ :Mỹ

Máy soi cổ tử cung                                     Hãng sản xuất: Mediblu                              Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi sản khoa                             Hãngsản xuất: Mediblu                           Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                             Hãng sản xuất: Mediblu                           Xuất xứ : Mỹ

Hệ thống nội soi                                               Hãng Sản xuất: FUJIFILM                                 Xuất xứ : Nhật Bản

Máy đo nồng độ oxy bào hòa trong máu Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ

Máy Doppler tim thai cầm tay                       Hãng sản xuất: Mediblu                             Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                                     Hãng sản xuất: Mediblu                                  Xuất xứ :Mỹ

Hệ thống nội soi                                           Hãng sản xuất: FUJIFLIM                                  Xuất xứ: Nhật Bản

Máy siêu âm 4D Doppler màu

Hãng sản xuất: Medisono

Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                                    Hãng sản xuất: Mediblu                                Xuất xứ :Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                            Hãng sản xuất: Mediblu                                    Xuất xứ :Mỹ

Hệ thống nội soi                                           Hãng Sản Xuất: FUJIFILM                           Xuất xứ : Nhật Bản

Hệ thống nội soi                                                Hãng sản xuất: FUJIFILM                               Xuất xứ : NhậtBản

Hệ thống nội soi                                               Hãng Sản xuất: FUJIFILM                                 Xuất xứ : Nhật Bản

Hệ thống nội soi                                           Hãng sản xuất: FUJIFLIM                                  Xuất xứ: Nhật Bản

Máy siêu âm sách tay 2D màu                     Hãng sản xuất: Medisono                           Xuất Xứ : Mỹ

Máy siêu âm sách tay                                         Hãng sản xuất: Medisono                             Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm 4D Doppler màu

Hãng sản xuất: Medisono

Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                                   Hãng sản xuất: Mediblu                              Xuất xứ :Mỹ

Máy soi cổ tử cung                                     Hãng sản xuất: Mediblu                              Xuất xứ: Mỹ

Máy đo nồng độ oxy bào hòa trong máu Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ

Máy Doppler tim thai cầm tay                       Hãng sản xuất: Mediblu                             Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi sản khoa                             Hãngsản xuất: Mediblu                           Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                             Hãng sản xuất: Mediblu                           Xuất xứ : Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                                     Hãng sản xuất: Mediblu                                  Xuất xứ :Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                                    Hãng sản xuất: Mediblu                                Xuất xứ :Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                            Hãng sản xuất: Mediblu                                    Xuất xứ :Mỹ