Sản phẩm

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

MÁY XÉT NGHIỆM VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI (HP)                     Model: PPUBT-02                                              Xuất xứ: Đức

Hệ thống nội soi                                           Hãng Sản Xuất: FUJIFILM                      Xuất xứ : Nhật Bản

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Hệ thống nội soi                                            Hãng sản xuất: FUJIFILM                           Xuất xứ : NhậtBản

Hệ thống nội soi                                            Hãng Sản xuất: FUJIFILM                     Xuất xứ : Nhật Bản

Hệ thống nội soi                                           Hãng sản xuất: FUJIFLIM                       Xuất xứ: Nhật Bản

MÁY XÉT NGHIỆM VI KHUẨN HELICOBACTER PYLORI (HP)                     Model: PPUBT-02                                              Xuất xứ: Đức

Hệ thống nội soi                                           Hãng Sản Xuất: FUJIFILM                      Xuất xứ : Nhật Bản

Hệ thống nội soi                                            Hãng sản xuất: FUJIFILM                           Xuất xứ : NhậtBản

Hệ thống nội soi                                            Hãng Sản xuất: FUJIFILM                     Xuất xứ : Nhật Bản

Hệ thống nội soi                                           Hãng sản xuất: FUJIFLIM                       Xuất xứ: Nhật Bản

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ