Sản phẩm

Máy siêu âm sách tay 2D màu Hãng sản xuất: Medisono             Xuất Xứ : Mỹ

Hệ thống nội soi                                           Hãng Sản Xuất: FUJIFILM                    Xuất xứ : Nhật Bản

Máy siêu âm sách tay                     Hãng sản xuất: Medisono                     Xuất xứ: Mỹ

Hệ thống nội soi                                      Hãng sản xuất: FUJIFILM                      Xuất xứ : NhậtBản

Máy theo dõi bệnh nhân                 Hãng sản xuất: Mediblu                        Xuất xứ :Mỹ

Máy soi cổ tử cung                                     Hãng sản xuất: Mediblu                      Xuất xứ: Mỹ

Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu                                                          Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ

Máy Doppler tim thai cầm tay           Hãng sản xuất: Mediblu                         Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi sản khoa                             Hãngsản xuất: Mediblu                          Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                         Hãng sản xuất: Mediblu                       Xuất xứ : Mỹ

Hệ thống nội soi                                 Hãng Sản xuất: FUJIFILM                     Xuất xứ : Nhật Bản

Máy theo dõi bệnh nhân                         Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ

Hệ thống nội soi                                           Hãng sản xuất: FUJIFLIM                       Xuất xứ: Nhật Bản

Máy siêu âm 4D Doppler màu

Hãng sản xuất: Medisono

Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                          Hãng sản xuất: Mediblu                           Xuất xứ :Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                         Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ

Hệ thống nội soi                                           Hãng Sản Xuất: FUJIFILM                    Xuất xứ : Nhật Bản

Hệ thống nội soi                                      Hãng sản xuất: FUJIFILM                      Xuất xứ : NhậtBản

Hệ thống nội soi                                 Hãng Sản xuất: FUJIFILM                     Xuất xứ : Nhật Bản

Hệ thống nội soi                                           Hãng sản xuất: FUJIFLIM                       Xuất xứ: Nhật Bản

Máy siêu âm sách tay 2D màu Hãng sản xuất: Medisono             Xuất Xứ : Mỹ

Máy siêu âm sách tay                     Hãng sản xuất: Medisono                     Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm 4D Doppler màu

Hãng sản xuất: Medisono

Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                 Hãng sản xuất: Mediblu                        Xuất xứ :Mỹ

Máy soi cổ tử cung                                     Hãng sản xuất: Mediblu                      Xuất xứ: Mỹ

Máy đo nồng độ oxy bão hòa trong máu                                                          Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ

Máy Doppler tim thai cầm tay           Hãng sản xuất: Mediblu                         Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi sản khoa                             Hãngsản xuất: Mediblu                          Xuất xứ: Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                         Hãng sản xuất: Mediblu                       Xuất xứ : Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                         Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                          Hãng sản xuất: Mediblu                           Xuất xứ :Mỹ

Máy theo dõi bệnh nhân                         Hãng sản xuất: Mediblu                          Xuất xứ :Mỹ