Hiển thị một kết quả duy nhất

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm 4D Doppler màu

Hãng sản xuất: Medisono

Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm 4D Doppler màu

Hãng sản xuất: Medisono

Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ

Máy siêu âm sách tay 2D màu                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất Xứ : Mỹ

Máy siêu âm sách tay                                   Hãng sản xuất: Medisono                        Xuất xứ: Mỹ