Thính lực

So sánh sản phẩm: Máy đo nhĩ lượng
Đăng ngày 11-12-2016 09:43:00 PM
Giá : ~1 VND
So sánh thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm Máy đo nhĩ lượng

MÁY ĐO NHĨ LƯỢNG Amplivox Otowave 102-4
Đăng ngày 11-12-2016 09:41:00 PM
Giá : ~1 VND
Máy đo nhĩ lượng sàng lọc cuối cùng

MÁY ĐO NHĨ LƯỢNG Amplivox Otowave 202
Đăng ngày 11-12-2016 09:40:00 PM
Giá : ~1 VND
Máy đo nhĩ lượng chẩn đoán di động

MÁY ĐO NHĨ LƯỢNG Amplivox Otowave 202-H
Đăng ngày 11-12-2016 09:39:00 PM
Giá : ~1 VND
Máy đo nhĩ lượng di động HF

MÁY ĐO THÍNH LỰC Amplivox 260
Đăng ngày 11-12-2016 09:38:00 PM
Giá : ~1 VND
Máy đo lâm sàng di động

MÁY ĐO THÍNH LỰC Amplivox 270
Đăng ngày 11-12-2016 09:37:00 PM
Giá : ~1 VND
Máy đo lâm sàng

So sánh sản phẩm: Chuẩn đoán thính lực
Đăng ngày 11-12-2016 09:36:00 PM
Giá : ~1 VND
So sánh thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm Chuẩn đoán thính lực

Máy đo thính lực công nghiệp Amplivox PC850
Đăng ngày 11-12-2016 09:30:00 PM
Giá : ~1 VND

máy đo thính lực Amplivox ER75
Đăng ngày 11-12-2016 09:28:00 PM
Giá : ~1 VND
Acoustic Ear simulator được dùng để kiểm định lại máy đo thính lực

Buồng cách âm đơn Amplivox
Đăng ngày 11-12-2016 09:26:15 PM
Giá : ~1 VND

Buồng cách âm đôi Amplivox
Đăng ngày 11-12-2016 09:24:59 PM
Giá : ~1 VND

Phần mềm Audibase
Đăng ngày 11-12-2016 09:23:11 PM
Giá : ~1 VND

Tai nghe úp tai Amplivox
Đăng ngày 11-12-2016 09:18:00 PM
Giá : ~1 VND

1 2  Trang sau