Máy xét nghiệm sinh hóa

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU2700
Đăng ngày 13-04-2013 12:06:00 AM
Giá : Liên hệ

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU680
Đăng ngày 13-04-2013 12:03:00 AM
Giá : Liên hệ

Máy xét nghiệm sinh hóa tự động A15
Đăng ngày 12-04-2013 11:58:00 PM
Giá : Liên hệ

Máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động A25
Đăng ngày 12-04-2013 11:38:00 PM
Giá : Liên hệ

Máy xét nghiệm sinh hóa Autolyzer 600
Đăng ngày 12-04-2013 11:24:00 PM
Giá : Liên hệ