Máy xét nghiệm nước tiểu

Máy phân tích nước tiểu
Đăng ngày 19-08-2013 07:51:00 PM
Giá : Liên hệ
Model : URIT-50 Hãng sx: Urit medical electronic group Nước sản xuất : China

Máy phân tích nước tiểu
Đăng ngày 19-08-2013 07:44:00 PM
Giá : Liên hệ
Model : Combi Scan 100 Hãng sản xuất : Analyticon Nước sản xuất : Đức

Máy XN nước tiểu G08040
Đăng ngày 13-04-2013 12:21:00 AM
Giá : Liên hệ

Máy XN nước tiểu G04004
Đăng ngày 13-04-2013 12:19:00 AM
Giá : Liên hệ

Máy XN nước tiểu Read 720
Đăng ngày 13-04-2013 12:16:00 AM
Giá : Liên hệ