Máy xét nghiệm huyết học

Máy xét nghiệm huyết học 18 thông số AcT Diff2
Đăng ngày 13-04-2013 12:14:00 AM
Giá : Liên hệ

Máy phân tích huyết học Coulter LH780
Đăng ngày 13-04-2013 12:12:00 AM
Giá : Liên hệ

Máy đếm tế bào tự động H18 light
Đăng ngày 13-04-2013 12:10:00 AM
Giá : Liên hệ