Máy siêu âm

Máy siêu âm 2D kỹ thuật số phủ màu
Đăng ngày 18-05-2013 07:23:00 PM
Giá : Liên hệ

MÁY SIÊU ÂM HI VISION AVIUS
Đăng ngày 12-04-2013 01:51:00 AM
Giá : Liên hệ

MÁY SIÊU ÂM EUB-7000HV
Đăng ngày 12-04-2013 01:49:03 AM
Giá : Liên hệ

MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU R5 SONOACE R5
Đăng ngày 12-04-2013 01:46:27 AM
Giá : Liên hệ

MÁY SIÊU ÂM DOPPLER MÀU 4D VOLUSON 730
Đăng ngày 12-04-2013 01:40:30 AM
Giá : Liên hệ

MÁY SIÊU ÂM MÀU 4D SONOACE X8
Đăng ngày 12-04-2013 01:37:25 AM
Giá : Liên hệ

MÁY SIÊU ÂM DOPPER MÀU 4D ACCUVIX XQ
Đăng ngày 12-04-2013 01:32:00 AM
Giá : Liên hệ

Máy siêu âm Aloka SSD 3500SX
Đăng ngày 12-04-2013 01:21:00 AM
Giá : Liên hệ

Máy siêu âm Aloka Prosound anpha 6
Đăng ngày 12-04-2013 01:18:00 AM
Giá : Liên hệ

Máy Siêu Âm Aloka anpha 7
Đăng ngày 12-04-2013 01:05:00 AM
Giá : Liên hệ