Đo chức năng hô hấp

SpiroUSB (microloop)
Đăng ngày 12-12-2016 12:54:22 AM
Giá : ~1 VND

ML3500 Mk8 (microlab)
Đăng ngày 12-12-2016 12:52:32 AM
Giá : ~1 VND

Spirodoc
Đăng ngày 12-12-2016 12:51:17 AM
Giá : ~1 VND

So sánh sản phẩm: Máy đo dung tích phổi
Đăng ngày 12-12-2016 12:46:06 AM
Giá : ~1 VND

MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP
Đăng ngày 14-04-2013 02:49:00 AM
Giá : Liên hệ

Máy đo chức năng hô hấp Chest HI-101
Đăng ngày 14-04-2013 02:47:00 AM
Giá : Liên hệ