Đo chức năng hô hấp

SpiroUSB (microloop)
Đăng ngày 11-12-2016 09:54:22 PM
Giá : ~1 VND

ML3500 Mk8 (microlab)
Đăng ngày 11-12-2016 09:52:32 PM
Giá : ~1 VND

Spirodoc
Đăng ngày 11-12-2016 09:51:17 PM
Giá : ~1 VND

So sánh sản phẩm: Máy đo dung tích phổi
Đăng ngày 11-12-2016 09:46:06 PM
Giá : ~1 VND

MÁY ĐO CHỨC NĂNG HÔ HẤP
Đăng ngày 13-04-2013 10:49:00 PM
Giá : Liên hệ

Máy đo chức năng hô hấp Chest HI-101
Đăng ngày 13-04-2013 10:47:00 PM
Giá : Liên hệ