Tuyển đại diện kinh doanh, nhân viên kỹ thuật

THÔNG BÁO (V/v. tuyển dụng nhân sự quý 3/2013) Nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cũng như hoàn thành kế hoạch năm 2013, Công ty CPĐT TBYT VIỆT HÀN cần tuyển nhân sự như sau: